Ο  π. Υφυπουργός  Εργασίας,  Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ του Νομού Πρέβεζας  Κώστας Μπάρκας, με επιστολή που απέστειλε προς τους Δημάρχους του Νομού, προτείνει την έγκαιρη ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να εφαρμοστεί και στο Νομό Πρέβεζας το Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Βουλευτή προέκυψε ύστερα από την απάντηση της Υφυπουργού Εργασίας σε σχετική Ερώτησή του για τους λόγους για τους οποίους δεν εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων στους Δήμους του Νομού Πρέβεζας.

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή.

 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

Βουλευτής Ν. Πρέβεζας-ΣΥ.ΡΙΖ.Α


 Πρέβεζα 19-11-2019

Προς:  Γεωργάκο Νικόλαο, Δήμαρχο Πρέβεζας

             Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Ζηρού

             Ζαχαριά Νικόλαο, Δήμαρχο Πάργας

 

Αξιότιμοι κ. κ. Δήμαρχοι,

Το Πρόγραμμα Σίτισης «Σχολικά Γεύματα», είναι ένας θεσμός που εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και έχει αγκαλιαστεί στο σύνολο σχεδόν της επικράτειας, αφού ήδη 1.227 Δημοτικά Σχολεία εφαρμόζουν το Πρόγραμμα. Ο θεσμός των σχολικών γευμάτων αποτέλεσε μια πρωτοβουλία της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, από το 2016 συνεισφέροντας στη συγκρότηση εκ νέου ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας.

Ο θεσμός των σχολικών γευμάτων υλοποιείται με τις αυστηρότερες διατροφικές προδιαγραφές και σε ένα πλαίσιο προαγωγής της μεσογειακής διατροφής με την επίβλεψη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, η εισαγωγή αντίστοιχων θεσμών στη σχολική κοινωνία της χώρας έχει αποδειχθεί ότι συντελεί στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στη βελτίωση των παιδαγωγικών και γνωστικών αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Εντούτοις, για να ενταχθεί κάποιο σχολείο στο πρόγραμμα θα πρέπει να υπάρχει σχετικό αίτημα από τον Δήμο στον οποίο ανήκει και εφόσον πληρούνται ορισμένα δημογραφικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως ο Δήμος να έχει πληθυσμό άνω των δέκα επτά χιλιάδων κατοίκων, ο Δήμος να έχει ποσοστό συμμετοχής στο «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» άνω του 5% και ποσοστό ανεργίας άνω του 7%.

Όπως προκύπτει από την απάντηση της αρμόδιας Υφυπουργού Εργασίας σε σχετική Ερώτηση μου, δεν έχει διαβιβαστεί αίτημα ένταξης στο Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων από τους Δήμους Πρέβεζας, Πάργας και Ζηρού, με συνέπεια ο Νομός Πρέβεζας να είναι ο μοναδικός Νομός της Ηπείρου, που εξαιρείται από την εφαρμογή του Προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων.

Επειδή, η επέκταση του εν λόγω Προγράμματος αποτελεί μια δυναμική διαδικασία με την έννοια της σταδιακής κάθε φορά ένταξης νέων Δήμων της χώρας και δεδομένης της θετικής αποδοχής που έχει συναντήσει ο θεσμός των σχολικών γευμάτων στους Δήμους όπου έχει εφαρμοστεί, σας προτείνω την έγκαιρη κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας να ενταχθούν στο Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων.

Με εκτίμηση,

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πρέβεζας

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)