ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΡΚΑΣ : Προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την άμεση αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών από το σεισμό 5,6 R της  21ης Μαρτίου 2020, του Δήμου Πάργας, ΠΕ Πρεβέζης και του Δήμου Σουλίου, ΠΕ Θεσπρωτίας.

Μετά την Ερώτηση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πρέβεζας (πρωτ.5112)  προς  τους κ. κ. Υπουργούς Εσωτερικών,Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία ζητούσε άμεσα μέτρα στήριξης των πληττόμενων πολιτών, επιχειρήσεων και υποδομών του Δήμου Πάργας, λόγω της σεισμικής δόνησης 5,6 R της 21 Μαρτίου 2016, ο Τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης απέστειλε  επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο και στους Δημάρχους Πάργας κ. Ν. Ζαχαριά και Σουλίου κ. Καραγιάννη, με προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την άμεση αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών από το σεισμό 5,6 R της  21ης Μαρτίου 2020, του Δήμου Πάργας, ΠΕ Πρεβέζης και του Δήμου Σουλίου, ΠΕ Θεσπρωτίας.

 

Συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει 12 συγκεκριμένες προτάσεις, που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε προηγούμενες φυσικές καταστροφές προκειμένου:

Α. να μπορούν να εκκινήσουν άμεσα εντός μιας εβδομάδας οι διαδικασίες και οι εργασίες αποκατάστασης και

Β. να δοθεί άμεση συνδρομή στους πολίτες, στις οικογένειες και στις επιχειρήσεις, που έχουν πληγεί εντός της περιόδου αντιμετώπισης της εξάπλωσης του Κορωνιού.

Σημειώνουμε ότι σε κάθε πρόταση υπάρχει η αντίστοιχη νομοθετική ή κανονιστική διάταξη εφαρμογής στο παρελθόν, για την διευκόλυνση επίσπευσης των αρμόδιων υπηρεσιών  των Υπουργείων.

Χαρακτηριστικά ο Τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης δηλώνει:

«Στεκόμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας.

Σε αυτή τη κρίσιμη εποχή, συμβάλουμε με προτάσεις ρεαλιστικές και θέσεις κοινωνικής ευαισθησίας, ευθύνης και αλληλεγγυής, στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων του ελληνικού λαού.

Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης όλων.»

Αναλυτικά η επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τους Δημάρχους Πάργας και Σουλίου:

 

 

 

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

Προς:    1. Υπουργό Εσωτερικών, κ. Τ. Θεοδωρικάκο

2. Δήμαρχο Πάργας, κ. Ν. Ζαχαριά

3. Δήμαρχο Σουλίου, κ. Ι. Καραγιάννη

 

Θέμα: «Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την άμεση αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών από το σεισμό 5,6 R της  21ης Μαρτίου 2020, του Δήμου Πάργας, ΠΕ Πρεβέζης και του Δήμου Σουλίου, ΠΕ Θεσπρωτίας, κατ’ αναλογία προηγούμενων εφαρμοζόμενων διαδικασιών»

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριοι Δήμαρχοι,

 

Είναι προφανές ότι σε κάθε φυσική καταστροφή γίνεται ένας αγώνας με τον χρόνο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι έκτακτες ανάγκες των πολιτών και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης, τόσο των υποδομών όσο και των κτιρίων που έχουν πληγεί. Σήμερα, μέσα στην κρίση του κορονοϊού, με προφανή προβλήματα τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν  είναι ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη για άμεσες ενέργειες στήριξης των πολιτών αλλά και επίσπευσης των διαδικασιών για την αποκατάσταση τόσο των δημόσιων υποδομών όσο και των κτιρίων.

Σε αυτό το πλαίσιο και με σταθερότητα στις διακηρυγμένες μας θέσεις για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τη χώρα, μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, δίνουμε τις προτάσεις μας στους αρμόδιους Υπουργούς αλλά και στους Δημάρχους Πάργας και Σουλίου, για τις άμεσες προβλέψεις και ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν καθώς και τις αντίστοιχες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, που είχαν εφαρμοστεί τα προηγούμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα προτείνουμε:

 1. 1.      Νομοθετική πρωτοβουλία, εντός της εβδομάδας, για τη χορήγηση εφ άπαξ ενίσχυσης στους πληγέντες, ίση με 5.000 € για πληγείσες κατοικίες και 1.000 € για βοηθητικές χρήσεις, κατ’ αναλογία των διατάξεων του αρ. 96 του ν. 4605 / 2019 (Α’ 52), για τη χορήγηση εφάπαξ ενίσχυσης πληγέντων, εξ αιτίας του σεισμού της 26ης Οκτωβρίου 2018, στη Ζάκυνθο.
 2. 2.      Ενίσχυση των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων, τόσο από την ΕΥΔΕ Ηπείρου όσο και από την Δ/νση Φυσικών Καταστροφών Β. Ελλάδας και Δυτ. Ελλάδας, για την αποκατάσταση των κτιρίων.
 3. 3.       Ίδρυση τομέα αποκαταστάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών της ΔΑΕΦΚ, μέχρι την οριστική αποκατάσταση των κτιρίων, με έδρα στον Δήμο με τις μεγαλύτερες καταστροφές και στελέχωση με συμβασιούχους Μηχανικούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί φυσικών καταστροφών, κατ’ αναλογία των ΥΑ οικ.16973/27-2-2019 (Β’ 730/2019), οικ. 31139/16-4-2019 και οικ. 617/26-72018 (Β’ 3019/2018).
 4. 4.      Ενίσχυση των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων και συνδρομή ή ακόμη και ανάληψη των απαραίτητων διαδικασιών δημοπράτησης μελετών και έργων από τους κεντρικούς οργανισμούς και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, σε συνεννόηση με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εντός της εβδομάδας.
 5. 5.      Άμεσος στατικός έλεγχος από την ΚΤΥΠ των σχολείων των Δήμων καθώς και συνδρομή για τον έλεγχο των δημόσιων και δημοτικών κτιρίων.
 6. 6.      Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των Δήμων, εντός της εβδομάδας, για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών βοήθειας των πολιτών, της προβλεπόμενης άμεσης κρατικής αρωγής και της αποκατάστασης των υποδομών, που έχουν πληγεί.
 7. 7.      Έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την οριοθέτηση της σεισμόπληκτης περιοχής, εντός της εβδομάδας, στην οποία να προβλέπονται:
 • 1.000 €/τ.μ. ποσό αποκατάστασης για ανακατασκευή, 100% ως κρατική αρωγή.
 • 300 €/τ.μ. για βλάβες στα φέροντα στοιχεία και έως 500 €/τ.μ. για βλάβες στα μη φέροντα στοιχεία, ποσό αποκατάστασης για επισκευή, κατ’ αναλογία της Απόφασης για την αποκατάσταση των πυρκαγιών στην Αττική του 2018 (Β’ 3255 / 2018) και (Β’ 1692 / 2019), 100% ως κρατική αρωγή και σύμφωνα με το νέο τιμολόγιο 2018 (Β’ 4776 / 2018) για τις επισκευές, όπου αυτό εφαρμόζεται για τα σεισμόπληκτα κτίρια.
 1. 8.      Έκδοση της Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εντός της εβδομάδας για τις προθεσμίες και διαδικασίες χορήγησης των ανωτέρω, με την έκδοση οικοδομικών αδειών μέσω ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης αδειών.
 2. 9.      Για να ξεκινήσει άμεσα η καταβολή της εφάπαξ ενίσχυσης, εντός της εβδομάδας, η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη διαδικασία χορήγησης, κατ’ αναλογία της ΚΥΑ του 2019 (Β’ 2632 / 2019), με πρόβλεψη για ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών.
 3. 10.  Έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για χορήγηση επιδότησης ενοικίου από 300 έως 500 €, κατ’ αναλογία των ΚΥΑ του 2018 και 2019  (Β’ 3654 / 2018), (Β’ 4780 / 2018)(Β’ 2772 / 2019), για επιδοτήσεις ενοικίου σε Αττική και Ζάκυνθο.
 4. 11.   Έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για δυνατότητα χορήγησης ποσού 10 € / κυβικό μέτρο κατεδαφιστέου, επιδότησης κατεδάφισης σε ιδιοκτήτες κατεδαφιστέων, με επιλογή του πολίτη έναντι της κρατικής μέριμνας για το σκοπό αυτό, κατ’ αναλογία της Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 3490 / 2017), που αφορά στην αποκατάσταση από το σεισμό της 12ης  Μαϊου 2017, στη Λέσβο.
 5. 12.  Χρήση του Πρότυπου Αρχείου για τη διευκόλυνση των Μηχανικών στη σύνταξη προϋπολογισμού εργασιών επισκευής, μέσω του συνδέσμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που ήδη υπάρχει:
 6. Παρακαλώ όπως ενημερώσετε για τις προτάσεις μας τους αρμόδιους Υπουργούς και υπηρεσίες και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων.Στεκόμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας.

  Σε αυτή τη κρίσιμη εποχή, συμβάλουμε με προτάσεις ρεαλιστικές και θέσεις κοινωνικής ευαισθησίας, ευθύνης και αλληλεγγυής, στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων του ελληνικού λαού.

  Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης όλων.

   

  Με εκτίμηση

  Χρήστος Σπίρτζης

  Τομεάρχης Εσωτερικών ΣΥΡΙΖΑ

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)