Την διερεύνηση των αιτιών που, όπως καταγγέλλουν πολίτες του Νομού Πρέβεζας, οδηγούν σε καθυστερήσεις στην πίστωση και στην καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους, φέρνει στη Βουλή, με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Εργασίας, ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει στην Ερώτησή του ο κ. Μπάρκας, υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές πολιτών του Νομού Πρέβεζας, οι οποίοι, ενώ είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης, δεν έχουν ακόμη λάβει τα χρήματα στους λογαριασμούς, τους οποίους δήλωσαν στο σύστημα. Τα σχετικά ποσά θα έπρεπε να είχαν ήδη καταβληθεί, καθώς ανήκουν σε κατηγορίες δικαιούχων, των οποίων η δραστηριότητα είχε ενταχθεί στην πρώτη δέσμη των ενισχυόμενων από το κράτος «Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Με άλλα λόγια, δεν ανήκουν σε ΚΑΔ, οι οποίοι εντάχθηκαν στην πιο πρόσφατη δέσμη δραστηριοτήτων, που ενισχύονται από το κράτος, ώστε να μεσολαβεί κάποιος εύλογος χρόνος μέχρι την πίστωση και καταβολή των σχετικών ποσών στους δικαιούχους. Επιπλέον, όπως σημειώνεται στην Ερώτηση, οι συγκεκριμένοι πολίτες δεν έχουν λάβει κάποια απάντηση από δημόσιο φορέα για τον λόγο για τον οποίο δεν έχει καταβληθεί ακόμη η οικονομική ενίσχυση που δικαιούνται.

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Μπάρκας ερωτά, μεταξύ άλλων, τον Υπουργό Εργασίας, πρώτον, σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα της μη καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε δικαιούχους αυτής. Δεύτερον, αν έχει παρατηρηθεί και καταγραφεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας κάποιο πρόβλημα, όσον αφορά στην καταβολή των σχετικών ενισχύσεων σε δικαιούχους, οι οποίοι είναι πολίτες του Νομού Πρέβεζας.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)