Στη Βουλή φέρνει με Αναφορά του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας, την Επιστολή της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ), με την οποία ζητείται να ληφθεί μέριμνα, ώστε στελέχη του Λιμενικού Σώματος με τρία τέκνα να υπηρετούν στον τόπο επιλογής τους κατά προτεραιότητα και εφόσον είναι δυνατό, καθ’ υπέρβαση των οργανικών θέσεων της Υπηρεσίας του τόπου επιλογής τους. Όπως αναφέρεται στην Επιστολή της ΟΠΟΤΤΕ, στο θέμα των τοποθετήσεων-μεταθέσεων εργαζόμενων στο δημόσιο, που έχουν τρία τέκνα, υπάρχει σχετική νομοθεσία που προβλέπει την ευνοϊκή μεταχείριση για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, την οποία η πολιτεία έχει ενσωματώσει στους σχετικούς κανονισμούς των στρατιωτικών και των αστυνομικών. Ο μόνος κλάδος του δημοσίου για τον οποίο δεν έχει ληφθεί σχετικά μέριμνα είναι εκείνος των Λιμενικών, στον οποίο η Ομοσπονδία έχει καταγράψει περιπτώσεις πολυτέκνων και τριτέκνων, οι οποίοι ταλαιπωρούνται στο θέμα των τοποθετήσεων και μεταθέσεων.

Στην αναφορά του κ. Μπάρκα γίνεται λόγος στο αίτημα της ΟΠΟΤΤΕ, ώστε στο νέο υπό διαμόρφωση Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) Μεταθέσεων του Λιμενικού Σώματος, να υπάρξει η δέουσα προσοχή και στην εν λόγω ειδική κατηγορία στελεχών του Λιμενικού Σώματος με τρία τέκνα.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)