Ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ζήτημα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα βουνά της Μικρής Λάκκας Σουλίου κατέθεσε ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας.

Όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση, η Βεβαίωση Άδειας Παραγωγού από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για εγκατάσταση αιολικού πάρκου στην περιοχή, προκάλεσε ήδη την αντίδραση των πολιτών της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι άλλωστε όπως προκύπτει, δεν είχαν ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι το έργο θα επιφέρει τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση, ενώ την ίδια στιγμή θα επηρεάσει αρνητικά και τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες που ασκούνται, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό, στην κτηνοτροφία και στην αγροτική παραγωγή.

Η αδειοδότηση για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) θα έπρεπε να γίνονται κατά προτεραιότητα σε περιοχές με εγγύτητα στο οδικό δίκτυο, οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν τοπία υψηλής αισθητικής, πολιτιστικής, ιστορικής, οικολογικής ή άλλης αξίας και δεν θα απειλούν την τοπική οικονομία, έχοντας τη συγκατάθεση των τοπικών κοινωνιών.

Την απαραίτητη αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, η οποία δρομολογήθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με σχετικό διαγωνισμό στις αρχές του 2019, προκειμένου οι επενδύσεις σχετικά με τη δημιουργία ΑΠΕ να προχωρούν με οργανωμένο τρόπο και κυρίως με σεβασμό στο περιβάλλον και στις κατά τόπους ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες, ώστε να μην επηρεάζουν το φυσικό κάλλος και να μην προκαλούν προβλήματα στους κατοίκους των περιοχών, δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος καθυστέρησαν σημαντικά, με αποτέλεσμα η σχετική μελέτη να μην μπορεί να ολοκληρωθεί πριν το 2022.

Με την Ερώτησή του ο κ. Μπάρκας καλεί τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να απαντήσει, πρώτον, αν προτίθενται να λάβει υπόψη τις ανησυχίες και τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή της ανατολικής οροσειράς της Μικρής Λάκκας Σουλίου και στα δυτικά Θεσπρωτικά Όρη. Δεύτερον, αν έχει λάβει υπόψη του σε στρατηγικό επίπεδο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και τις επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα των περιοχών αυτών. Τρίτον, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε, σε μια ενδεχόμενη εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, να εξασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και να διασφαλίσει την ομαλή συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη και τις σωρευτικές επιπτώσεις από άλλα έργα ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)