Το θέμα της φορολόγησης των αναδρομικών, που έλαβαν οι συνταξιούχοι για τα έτη 2015 και 2016, αλλά και των συμπληρωματικών (τροποποιητικών) δηλώσεων, έχοντας επομένως, τον κίνδυνο αλλαγής φορολογικού κλιμακίου και επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, φέρνουν με Ερώτησή τους στη Βουλή σαράντα τέσσερις (44) Βουλεύτριες και Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας.

Οι συνταξιούχοι, πέρα από το γεγονός ότι δεν θα δουν τα ποσά που τους οφείλονται προσαυξημένα με τόκο 6%, όπως προβλέπεται με μια σειρά αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων, βρίσκονται αντιμέτωποι μεγαλύτερων ακόμα απωλειών, καθώς θα πρέπει να καταθέσουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις και αλλάζοντας φορολογικό κλιμάκιο, θα υπάρξουν περιπτώσεις που από το 22% θα φορολογηθούν με 32% ή 42% επί των εισοδημάτων για το 2015 και για το 2016 από 22% σε 29%, 37% ή 45%.

Επιπρόσθετα, για εισοδήματα μεγαλύτερα των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, που θα προκύψουν για τα έτη 2015 και 2016, θα επιβληθεί και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης με κλιμακούμενους συντελεστές.

Η αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε. και του e-Ε.Φ.Κ.Α., μπορεί να συμβάλλει, ώστε με αυτοματοποιημένο τρόπο να επιμεριστούν τα αναδρομικά των συνταξιούχων και να φορολογηθεί το αντίστοιχο έτος, χωρίς να χρειαστεί η υποβολή συμπληρωματικών φορολογικών δηλώσεων. Με αυτή τη μέθοδο θα εκλείψουν φαινόμενα ταλαιπωρίας των φορολογούμενων πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει επιπρόσθετα να επιβαρυνθούν οικονομικά ώστε να υποβάλλουν συμπληρωματικές δηλώσεις σύμφωνα με τα έτη αναφοράς των αναδρομικών ποσών που έλαβαν.

Εναλλακτικά, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΛ.ΤΑ αλλά και το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, προτείνει στην κυβέρνηση, τη λύση που εφάρμοσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον Δεκέμβριο του 2018, αναφορικά με τα αναδρομικά των συνταξιούχων των ειδικών μισθολογίων, δηλαδή την αυτοτελή φορολόγησή τους κατά 20%.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, πρώτον, αν προτίθεται να αξιοποιήσει τα αρχεία της Α.Α.Δ.Ε. και του e-Ε.Φ.Κ.Α. ώστε να φορολογηθούν τα αναδρομικά κατ’ έτος, όπως αυτά αντιστοιχούν, χωρίς να χρειάζεται οι φορολογούμενοι να προχωρήσουν σε συμπληρωματικές δηλώσεις, γεγονός το οποίο θα σημάνει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τους φορολογούμενους. Δεύτερον, αν προτίθεται να πράξει τα δέοντα, ώστε να φορολογηθούν αυτοτελώς τα αναδρομικά των συνταξιούχων για τα έτη 2015 – 2016 με συντελεστή 20%.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)