Η επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δια του κ. Χατζηδάκη, να ιδιωτικοποιήσει την επικουρική ασφάλιση, προς όφελος συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων, επιβαρύνει την κοινωνία με ένα κόστος μετάβασης στο νέο σύστημα της τάξης των εβδομήντα δισεκατομμυρίων ευρώ και την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους κατά 49%. Αυτό που δεν λέει ο κ. Χατζηδάκης, όταν μιλά τάχα για αυξήσεις σε σχέση με τις τωρινές καταβολές επικουρικών συντάξεων, είναι ότι οι συντάξεις και οι αποδόσεις σε σχέση με ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα εξασφαλίζονται μόνον εφόσον θα χρηματοδοτηθεί το κόστος μετάβασης. Διαφορετικά, θα επιβαρυνθεί ο Κρατικός Προϋπολογισμός, δηλαδή οι φορολογούμενοι, ιδιαίτερα μετά το 2030 με μία ετήσια δαπάνη της τάξης του 1 δισ. ευρώ και μετά το 2040, με μία ετήσια δαπάνη της τάξης των 2,7 δισ. ευρώ. Πρόκειται για βίαιη αναδιανομή εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας και προς όφελος λίγων ιδιωτικών συμφερόντων. Στην περίπτωση μιας νέας μακροχρόνιας ύφεσης το κράτος θα κληθεί με περιορισμένα δημόσια έσοδα να καλύψει διπλή ζημιά. Το κενό στην χρηματοδότηση του παλαιού συστήματος και την διαφορά μεταξύ των εγγυημένων επικουρικών συντάξεων του νέου συστήματος και αυτών που θα προκύπτουν από το χαμηλό επίπεδο των αποδόσεων. Από το 1981 μέχρι το 2014 τριάντα χώρες επιχείρησαν να κεφαλαιοποιήσουν και να ιδιωτικοποιήσουν τη δημόσια υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Από αυτές τις 30 χώρες, μέχρι το 2018 οι 18 εγκατέλειψαν το πείραμα της κεφαλαιοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης και επανήλθαν στο δημόσιο διανεμητικό σύστημα της αλληλεγγύης των γενεών έχοντας επιφορτισθεί σημαντικές αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.
Είναι τέτοια η πρεμούρα του κ. Χατζηδάκη να μεταβιβάσει πόρους της κοινωνικής ασφάλισης στο «τζογάρισμα» προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων, ώστε για να καμφθούν οι αντιρρήσεις των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που και αυτοί βλέπουν τεράστιο κόστος μετάβασης, επίλεξε να χρηματοδοτήσει το νέο σύστημα μεταφέροντας τους πόρους, περίπου εννιακόσια εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, που η ίδια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε θεσπίσει, ως αντιστάθμισμα της κατάργησης του Νόμου για τη 13η σύνταξη που είχε θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πόροι αυτοί, τα «ψίχουλα», όπως τα έλεγε ο κ. Μητσοτάκης και τα στελέχη του, η Νέα Δημοκρατία τους κατάργησε ως 13η σύνταξη και τους μετέφερε για να χορηγούνται κυρίως, ως αναδρομικά ποσά που θα προκύπτουν ως τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Πλέον θα χρησιμοποιούνται ως κρατική εγγύηση στο νέο σύστημα, στερώντας την κοινωνική ασφάλιση και το μέρισμα των συνταξιούχων από πόρους εννιακοσίων εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος.
Την ίδια στιγμή, που υπάρχει σαφής πρόβλεψη, ως προς τις ευθύνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), ότι καμία διασφάλιση δεν υπάρχει, για τους ασφαλισμένους εκείνους που θα ενταχθούν στο νέο Ταμείο, από πράξεις ή παραλείψεις των μελών της Διοίκησης του Ταμείου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άμεση απόσυρση αυτού του αντικοινωνικού νομοσχεδίου, που αναιρεί τον δημόσιο διανεμητικό χαρακτήρα του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και την αλληλεγγύη των γενεών, θέτοντας σε αχρείαστο κίνδυνο την οικονομία, τους συνταξιούχους, τους φορολογούμενους, την κοινωνία και την νέα γενιά για τις επόμενες δεκαετίες.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)