Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην  12η  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  που  θα  διεξαχθεί  με  τηλεδιάσκεψη  την  Δευτέρα  30  Αυγούστου  2021με  ώρα  έναρξης  20 : 00΄,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  10  της  από  11  Μαρτίου  2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου,  Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020,  τεύχος  Α΄  και  των  αριθ.  163/33282/29-05-2020  και 426/77233/13-11-2020  εγκυκλίων  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  όπως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν,  για  συζήτηση  και  λήψη  απoφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2021.
 2. Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  2ου  τριμήνου  έτους  2021  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2021.
 3. Έγκριση  κατάρτισης  Μεσοπρόθεσμου  Προγράμματος  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  του  Δήμου  Ζηρού,  ετών  2022 – 2025.
 4. Χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης  σε  Συλλόγους.
 5. Αποδοχή  ποσού  42.420,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων,  έτους  2021.
 6. Έγκριση  θέσεων  απασχόλησης  σπουδαστών  των  Επαγγελματικών  Λυκείων  ( 1ου  ΕΠΑ. Λ.  Φιλιππιάδας )  και  των  Επαγγελματικών  Σχολών  Μαθητείας  Άρτας  του  Ο.Ε.Α.Δ.  ( ΕΠΑ. Σ.  Μαθητείας  του  Ο.Α.Ε.Δ. ),  σχολικού  έτους  2021 – 2022,  που  επιθυμούν  να  κάνουν  την  πρακτική  τους  άσκηση  στο  Δήμο  Ζηρού.
 7. Έγκριση  παραχώρησης,  κατά  χρήση,  αίθουσας  με  σχετικό  τεχνικό  εξοπλισμό  η  οποία  βρίσκεται  στο  Κοινοτικό  Κατάστημα  Νέας  Κερασούντας,  στην  6η  Υγειονομική  Περιφέρεια  Πελοποννήσου,  Ιόνιων  Νήσων,  πείρου  ΗηηηΗπείρου  και  Δυτικής  Ελλάδας  για  την  στέγαση    Περιφερειακού   Ιατρείου  στην  Κοινότητα  Νέας  Κερασούντας,  ως  αποκεντρωμένη  οργανική  μονάδα  του  Κέντρου  Υγείας  Φιλιππιάδας.
 8. Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  πρόγραμμα  « ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ »,  στο  πλαίσιο  της  πρόσκλησης  ΑΤ12  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  στον  άξονα  προτεραιότητας  « Περιβάλλον » της  πράξης  με  τίτλο : « Υποδομές  ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά  οχήματα – Σταθμοί  φόρτισης  του  Δήμου  Ζηρού »,  συνολικού  προϋπολογισμού  498.920,71 €,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  εγγραφή  της  πράξης  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού .
 9. Έγκριση  εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  αγροτικής  οδοποιίας  εντός  αναδασμού  Μπόιδα  Μαυρής »,  συνολικού  προϋπολογισμού  1.450.000,00 €.
 10. Έγκριση  εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Προστασία  και ανάδειξη  του  Δημόσιου  Δάσους  της  Κοινότητας  Θεσπρωτικού »,  συνολικού  προϋπολογισμού  523.425,00 €.
 11. Έγκριση  εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Αντιπυρική  προστασία,  διάνοιξη  και  βελτίωση  βατότητας  βασικού  οδικού  δικτύου  στο  δημόσιο  και  δημοτικό  δάσος  Φιλιππιάδας »,  συνολικού  προϋπολογισμού  283.500,00 €.
 12. Έγκριση  εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  της  προμήθειας  με  τίτλο : « Βελτίωση  ενεργειακής  απόδοσης  των  υποδομών  ύδρευσης  Δήμου  Ζηρού »,  συνολικού  προϋπολογισμού  4.798.765,28 €.
 13.  Έγκριση  εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  της  προμήθειας  με τίτλο : « Προμήθεια  εξοπλισμού  για  το  πράσινο  σημείο »,  συνολικού  προϋπολογισμού  264.058,00 €.
 14.  Καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2021.

Ο  Πρόεδρος

                      Χρήστος  Χασίδης

Π Ρ Ο Σ : 
 1. 1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
 2. 2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
 3. 3.  Προέδρους  και  Συμβούλους  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού 
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)