Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην  13η  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  που  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  29  Σεπτεμβρίου  2021με  ώρα  έναρξης  την  19 : 00΄,  με  φυσική  παρουσία  για  πλήρως  εμβολιασμένους  και  νοσήσαντες  το  τελευταίο  εξάμηνο  και  με  τηλεδιάσκεψη  για  τους  υπόλοιπους,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  10  της  από  11  Μαρτίου  2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου,  Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020,  τεύχος  Α΄,  της   αριθ.  Δ1α/ΓΠ. οικ. 57069/17-09-2021  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης,  Φ.Ε.Κ.  4337/18-09-2021,  τεύχος  Β΄,  και  των  αριθ.  163/33282/29-05-2020,  426/77233/13-11-2020  και  61/20-09-2021  εγκυκλίων  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  όπως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν,  για  συζήτηση  και  λήψη  απoφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2021.
 2. Ορισμός  νόμιμου  εκπροσώπου  του  Δήμου  Ζηρού,  ως  αναπληρωτή  ταμία,  για  συναλλαγές  με  τραπεζικά  ιδρύματα  και  αναπληρωτή  υπολόγου  διαχειριστή  για  την  διαχείριση  χρηματοδοτήσεων  που  τηρούνται  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος.
 3. Έγκριση  πραγματοποίησης  πρακτικής  άσκησης,  στο  Δήμο  Ζηρού,  του  Μόσχου  Δημητρίου  του  Ηλία,  φοιτητή  του  τμήματος  Μηχανολόγων  Μηχανικών  της  Σχολής  Μηχανικών  του    Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου.
 4. Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων.
 5. Έγκριση  εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Κατασκευή  και  εξοπλισμός  εγκαταστάσεων  καταφυγίων  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  Δήμου  Ζηρού »,  συνολικού  προϋπολογισμού  372.000,00 €.
 6. Έγκριση  εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  αγροτικής  οδοποιίας  Φιλιππιάδας »,  συνολικού  προϋπολογισμού  1.300.000,00 €.
 7. Έγκριση  εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  της  προμήθειας  με τίτλο :                             « Προμήθεια  εξοπλισμού  οχήματος  6 m3  Βιοαποβλήτων  Δήμου  Ζηρού »,  συνολικού  προϋπολογισμού  173.600,00
 8. Έγκριση  εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  της  προμήθειας  με τίτλο :                             « Προμήθεια  εξοπλισμού  κάδων  Βιοαποβλήτων  Δήμου  Ζηρού »,  συνολικού  προϋπολογισμού                109.330,55 €.
 9. Τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος.
 10. Ειδική  αιτιολόγηση  για  την  εκτέλεση  έργων – εργασιών.

 

Ο  Πρόεδρος

    Χρήστος  Χασίδης

 

 

 • Η  τηλεδιάσκεψη  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  της  πλατφόρμας  « zoom », στο  σύνδεσμο :

https://us06web.zoom.us/j/85076849488

 

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)