Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην 12η Τακτική Συνεδρίαση, στις 29 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.     Επικύρωση πρακτικού Νο 11/15-11-2021 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
  1. 2.     Ενέργειες και δράσεις της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Εισηγητές: Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

  1. 3.     Έγκριση προϋπολογισμού και προγραμματισμού δράσεων οικονομικού έτους 2022 του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Εισηγητές: Ο Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Αναστάσιος Τσάλης και η Ειδικός Συνεργάτης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιππολύτη Μακρή.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Μπούρης

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)