Σε δύο θετικές και μια αρνητική γνωμοδότηση επί του περιεχομένου φακέλων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για ενεργειακά έργα προχώρησε στη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης.

Αρνητική γνωμοδότηση για το ΥΗΕ Αυλακίου

Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση για το Υδροηλεκτρικό έργο «Αυλακίου», ισχύος 83,60 MW  επί του ποταμού Αχελώου.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Βασίλειος Γοργόλης κατά την συζήτηση του θέματος ανέφερε ότι η Επιτροπή έλαβε πολλά υπομνήματα απόψεων από Φορείς που ενδιαφέρονται για την προστασία και ανάδειξη της κοιλάδας του Αχελώου και απαντήσεις από τον Φορέα υλοποίησης του έργου. Ανέφερε ότι η εισήγηση της Υπηρεσίας είναι αρνητική καθώς εντοπίζονται ζητήματα που αφορούν κατακλύσεις των οριοθετημένων οικισμώνΜεσόπυργος, Παλαιόµυλος, Λαµπίριον, Αγ. Γεώργιος και Βρυσούλα, ΠΕ Άρτης καθώς και τμήμα των µη οριοθετηµένωνοικισµών ∆ίλοφο, Πέρδικα και Πύργος, ΠΕ Άρτης. Τέλος κατέληξε πως θα έπρεπε το φράγμα να έχει μικρότερο ύψος γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την µείωση του εμβαδού του ταμιευτήρα κατάκλισης µε αποτέλεσµα την µη κατάκλιση κτισµάτων και τµηµάτωνοριοθετηµένωνοικισµών στις γύρω περιοχές.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας Βασίλης Ψαθάς, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Δ. Βαρέλης, Φ. Φώτης, Ρεγγίνα Δηλαβέρη, Θ. Κορωναίος, Γ. Ζάψας, Κων.Ζέκα- Πάσχου, οι οποίοι επίσης ήταν αρνητικοί για τη συγκεκριμένη μελέτη.

Ειδικότερα ο κ. Ψαθάς  στην αναλυτική  του τοποθέτηση εξήγησε  ότι  το έργο θα προκαλέσει  τεράστιες επιπτώσεις καθώς αυτό θα κατασκευαστεί σε περιοχή NATURA, επισημαίνοντας ότι κατακλύζονται οικισμοί, γεωργικές εκτάσεις, τα 2/3 του συνόλου των κτηνοτροφικών μονάδων με δυναμικότητα άνω των 5.000 ζώων, ένας αρχαιολογικός χώρος, καταστρέφεται ο δρόμος Μεσόπυργος- Μηλιανά ο οποίος κατασκευάστηκε πριν λίγα χρόνια με ευρωπαϊκά κονδύλια και άλλα έργα υποδομών. Επιπρόσθετα  σε απόσταση 3.000 μέτρων υπάρχει και άλλο φράγμα  της ίδιας εταιρίας, ενώ σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (2014)η συγκεκριμένη περιοχή είναι κορεσμένη σε φράγματα και δεν αντέχει άλλη επιβάρυνση.

Θετικές γνωμοδοτήσεις για Φ/Β- Μικρό Υδροηλεκτρικό Μικροσπηλιάς

Θετικά γνωμοδότησε η Επιτροπή για το έργο κατασκευής «Φ/Β Σταθμού, ισχύος 15.5 MW , στη θέση «Τζούμτζα», Τ.Κ. Ωρωπού, Δ.Ε. Λούρου, Δήμου Πρεβέζης, Π.Ε. Πρεβέζης, καθώς στην Μελέτη του έργου αυτού περιλαμβάνεται για την σύνδεση του φωτοβολταϊκου πάρκου στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας συνοδό έργο και συγκεκριμένα κατασκευή υποσταθμού ανύψωσης από Μέση σε Υψηλή Τάση.

Με πολλούς και αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους σχετικούς, μεταξύ των άλλων, με τη διασφάλιση της υδροδότησης του οικισμού της Μικροσπηλιάς, την διαφύλαξη υφιστάμενης υδρομάστευσης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που θα υλοποιηθεί το έργο, ήταν θετική η γνωμοδότηση της Επιτροπής για το «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) Μικροσπηλιάς, ισχύος 483 Kw, επί του υδατορεύματος πλησίον του οικισμού Μικροσπηλιάς, της Δ. Ε. Αγνάντων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων».

Επίσης η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για τις παρακάτω Μ.Π.Ε.:

 • «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΔΕΜΕΝΟ» της Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Δ. Ζηρού.
 •  «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 60.000 πτηνών πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΤΖΟΥΜΑΡΙ» της Τ.Κ. Γοργόμυλου, Δ. Ζηρού.
 •  «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 9.000 σε 32.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στον αναδασμό Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Δήμου Ζίτσας.
 •  «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας, από 17.800 σε 22.780 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Μίσδρας» Αναδασμού Τ.Κ. Κατσικάς, Δήμου Ιωαννιτών.
 •  «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αρίστης, Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου, Δήμου Ζαγορίου.

Έγκριση Προγράμματος Τουριστικών & Θεματικών

εκθέσεων για το Α΄ εξάμηνο του 2022

Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης το Πρόγραμμα Τουριστικών & Θεματικών Εκθέσεων του Α΄ εξαμήνου του 2022. Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Β. Γοργόλης, η Περιφέρεια Ηπείρου δίνει ιδιαίτερο βάρος στην τουριστική προβολή και παράλληλα στις εκθέσεις προώθησης των τοπικών μας προϊόντων, υπογραμμίζοντας ότι από τις προηγούμενες συμμετοχές σε εκθέσεις υπάρχει θετικό αποτύπωμα και μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας,  διαπιστώσεις που  συνηγορούν στη συνέχιση του προγράμματος.

Οι εκθέσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Α΄  εξαμήνου είναι οι εξής:

 • Έκθεση CTM στη Στουτγκάρδη το διάστημα 15-23 Ιανουαρίου 2022
 • Έκθεση MATKA στoΕλσίνκι το διάστημα 19-23 Ιανουαρίου 2022, σε
  περίπτερο του Ε.Ο.Τ.
 • Έκθεση BRUSSELS TRAVEL FESTIVAL (Salon des Vacances)
  στις Βρυξέλλες το διάστημα (νέα ημερομηνία) 24-27 Μαρτίου 2021,
 • Έκθεση F.RE.E. στο Μόναχο, το διάστημα 16-20 Φεβρουαρίου 2022
 • Έκθεση I.F.T. στο Βελιγράδι το διάστημα 24-27 Φεβρουαρίου 2022, σε
  περίπτερο του Ε.Ο.Τ.
 • Έκθεση (Τ.Τ.Ρ) Romanian International TourismFairRomexpo 1 στο
  Βουκουρέστι, το διάστημα 24-27 Φεβρουαρίου 2022, σε περίπτερο του ΕΟΤ.
 • Έκθεση FERIE FOR ALLE στο Χέρνιγκ της ∆ανίας, το διάστημα 25-27
  Φεβρουαρίου 2022, σε περίπτερο του ΕΟΤ.
 • Έκθεση Ι.Τ.Β. στο Βερολίνο το διάστημα 9-13 Μαρτίου 2022.
 • Έκθεση Μ.Ι.Τ.Τ. στη Μόσχα το διάστημα 15-17 Μαρτίου 2022, σε περίπτεροτου Ε.Ο.Τ.
 • Έκθεση FERIENMESSE WIEN στη Βιέννη το διάστημα 17-20 Μαρτίου
  2022, σε περίπτερο του ΕΟΤ.
 • Έκθεση ΙΜΕΧ στη Φρανκφούρτη το διάστημα 26-28 Απριλίου 2022, σεπερίπτερο του ΕΟΤ.
 • Έκθεση Arabian Travel Market στο Ντουμπάι των ΗΑΕ, το διάστημα 16-19 Μαΐου 2022, σε περίπτερο του ΕΟΤ.
 • Έκθεση Ταξίδι, στην Κύπρο τον Μάϊο του 2022.

Θεματικές εκθέσεις προώθησης προϊόντων που δεν χρειάζονται την παροχή
σύμφωνης γνώμης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ):
1.MEDITERRANEANCHEF’SCLUB 0FGREECEστην Αθήνα 14-
16/1/2022
2.WINEPARIS @ VINEXPOPARISστο Παρίσι 14-16/2/2022
3.BIOFACHστη Νυρεμβέργη 15-18/2/2022
4.FOODEXPOκαι OINOTELIAστην Αθήνα 12-14/03/2022
5.PROWEINστο Ντίσελντορφ 27-29/3/2022
6. NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE στοΛονδίνο3-4/04/2022
7.ALIMENTARIA BARCELONA στηΒαρκελώνη04-07/04/2022
8.FRUIT LOGISTICA στοΒερολίνο5-07/04/2022
9.LONDON WINE FAIR στοΛονδίνο16-18/05/2022
10. SPECIALITY @ FINEFOODASIAστη Σιγκαπούρη 22-24/06/2022 REKKFESTIVALστο Nτίσελντορφ σε ημερομηνίες που δεν έχουν ανακοινωθείακόμη

11. SUMMER FANCY FOODS SHOW στη Νέα Υόρκη σε ημερομηνίες που δενέχουν ανακοινωθεί ακόμη
12. KΥΝΗΓΕΣΙΑ στην Αθήνα σε ημερομηνίες που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη
13. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ στα Ιωάννινα σε ημερομηνίες που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.

Σημειώνεται ότι λόγω της πανδημίας, οι ημερομηνίες αλλά και η φύση των εκθέσεων (φυσικήπαρουσία ή virtual) μπορεί να μεταβληθούν.

 

Στο Ε.Π. Περιφέρειας η «Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου επί της Ε.Ο. Αθηνών  -  Ιωαννίνων στο ύψος της οδού Ελ. Βενιζέλου» Άρτας

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου εντάσσεται  – με απόφαση του περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη – η «Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου επί της Ε.Ο. Αθηνών-Ιωαννίνων στο ύψος της οδού Ελ. Βενιζέλου» Δήμου Αρταίων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 900.000 ευρώ.

Το έργο αφορά στην αναδιαμόρφωση του ισόπεδου σηματοδοτούμενου τετρασκελούς κόμβου σε κυκλικό επί της Περιφερειακής οδού της πόλης της Άρτας (Ε.Ο. 4), στο ύψος της οδού Ελ. Βενιζέλου, στη διασταύρωση με τις οδούς Αγίου Αρτεμίου και Αιακιδών. Ο νέος κυκλικός κόμβος θα έχει συνολική διάμετρο 36μ., με δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50μ. έκαστη και δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγάλων οχημάτων.

Συνολικά 14 προτάσεις στην πρόσκληση «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη η απόφαση ένταξης συνολικά 14 προτάσεων στην πρόσκληση  «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.093.235,95 ευρώ.

* Η Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου «Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)