Τον Π)δρο Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, κο Βασίλειο Γοργόλη

Κοινοποίηση: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου, κα Σταυρούλα Μπραϊμη Μπότση

 

Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κε Αντιπεριφερειάρχη:

Επανερχόμαστε στο θέμα της επιλογής της Διοίκησης να συζητιούνται οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης και όχι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως η παράταξη μας υποστηρίζει, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Σε δυο προηγούμενες επιστολές μας, από 17/5 και 23/6/2021, εξηγήσαμε στην Επιτροπή σας και στην αξιότιμη Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι η αρμοδιότητα συζήτησης των ΣΜΠΕ ανήκει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ουδέποτε μεταβιβάστηκε σε Επιτροπή, όπως και ότι θέματα των οποίων η αρμοδιότητα εκχωρήθηκε στις Επιτροπές αναπέμπονται εκ νέου στο Συμβούλιο, με απόφαση των Επιτροπών,  λόγω της σπουδαιότητάς τους.

Δεν πρόκειται για απλό ισχυρισμό ή για δική μας εμμονή δεδομένου ότι, οι αποφάσεις σύστασης των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και έχουν μεταβιβαστεί σε αυτές συγκεκριμένες αρμοδιότητες για συγκεκριμένους τομείς περιφερειακής πολιτικής. Από την απόφαση σύστασης, συγκρότησης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ΧΣ &Α δεν προκύπτει η εκχώρηση αρμοδιότητας συζήτησης – γνωμοδότησης των Σ.Μ.Π.Ε. και σωστά αφού αυτές ρυθμίζουν πάγια σημαντικά αναπτυξιακά θέματα εθνικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, σε βάθος χρόνου και δε γίνεται να αμφισβητηθεί η σπουδαιότητα τους.

Η προσεχής συνεδρίαση της Επιτροπής σας, της 28ης Μαρτίου, περιλαμβάνει τη συζήτηση πέντε σημαντικών ΣΜΠΕ Υπουργείων, εκ των οποίων οι δυο αφορούν ειδικώς την Περιφέρεια Ηπείρου:

1)      Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ηπείρου 2021 – 2027.

2)      Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου 2021 – 2025.

Προτείνουμε να αναβάλετε τη συζήτηση των θεμάτων αυτών στην Επιτροπή και να επανέλθετε για απόφαση στο κυρίαρχο όργανο που είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο μέχρι να προχωρήσετε σε τροποποίηση της απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων και έως ότου διευκρινιστεί η εγκυρότητα ή η ακυρότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ΣΜΠΕ. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την απόφαση σας, τα δυο ως άνω θέματα που αφορούν ΣΜΠΕ σημαντικότατων περιφερειακών προγραμμάτων της Ηπείρου υποστηρίζουμε και εισηγούμαστε να συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Παρακαλώ για την ενημέρωση του κ. Περιφερειάρχη, των Περιφερειακών Παρατάξεων και των συναδέλφων περιφερειακών Συμβούλων.

Ιωάννινα, 24/3/2022

Γιώργος Ζάψας, επικεφαλής Παράταξης

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)